Trinh Thám

Lấy đề tài về những màn điều tra, đấu trí cân não, giải quyết những vụ án khó khăn hóc búa của nhân vật chính.

 • Tác giả: Lạc Lâm Lang
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Trương Tiểu Tố
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: U Manh Chi Vũ
 • Tác giả: Tam Thiên Lưỡng Giác
 • Tác giả: Kim Sơn
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Thanh Khiết Xà
 • Tác giả: Đăng Minh
 • Tác giả: Bạch Nhất Mặc
 • Tác giả: Lạc Lâm Lang
 • 5.00 star(s) 6 Votes
 • Tác giả: Khoáng Hải Vong Hồ
 • Tác giả: Bố Y Đình Úy
 • Tác giả: Li Đa Ô
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Nguyệt Tri
 • Tác giả: Vĩ Ngư
Top Bottom