Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.

 • Tác giả: Bồng Lai Khách
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Cá Nhỏ
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Cá Vui Vẻ
 • Tác giả: Mặc Linh
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Mục Đan Phong
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Tương Tư Tử
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Dương Thập Lục
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Khốn Thành Hùng Miêu
 • Tác giả: Tiểu Đào Đào
 • Tác giả: Tây Trì Mi
 • 5.00 star(s) 1 Vote
Top Bottom